"Seder" – u američkoj ambasadi u Berlinu, obilježavanje Pesaha

"Seder" – u američkoj ambasadi u Berlinu, obilježavanje Pesaha

Na poziv američke ambasade, u saradnji sa berlinskom židovskom zajednicom, imam našeg centra je prisustvovao svečanoj večeri upriličenoj u povodu Sedera i Pesaha, židovskog blagdana, koji historijski obilježava eksodus, progon židovskoga naroda iz Egipta. Skupu su, pored ambasadora SAD-a gosp. Murphy-a prisustvovali predstavnici berlinske židovske zajednice, te predstavnici: berlinskog senata, njemačkog Ministarstva vansjkih poslova, mnogih židovskih udruga i asocijacija Berlina i Njemačke te predstavnici crkava. O značaju Pesaha prisutne je upoznala rabinka Janie Grackin iz SAD-a, koja je u svom obraćanju na veoma slikovit način opisala značaj eksodusa u židovskoj vjerskoj tradiciji te današnjoj primjeni i tradiciji vjersko-historijskih događaja u svakodnevnom životu Židova. Tako se Pesah, ili dani beskvasnih kruhova, obilježava u krugu porodice, posebnim ritualom i posebno spremljenim jelom, aludirajući time na suosjećajnost sa patnjama ali i, nadasve, radostima predaka i ispunjenje obećanja Božijeg. Ispred muslimanskih zajednica, imam našeg džemata, uputio je čestitku u povodu blagdana, akcentirajući nužnost poštovanja raznolikosti ljudi i međusobnog vjerskog uvažavanja.

Image