Sastanak sa predstavnicima Katoličke crkve u Berlinu – Biskupija berlinska

Sastanak sa predstavnicima Katoličke crkve u Berlinu – Biskupija berlinska

u ponedjeljak 16.7. u prostorijama našeg Centra upriličen je sastanak sa predstavnicima Biskupije berlinske u kojem su učestvovali članovi interreligijskog vijeća Katoličke crkve u Berlinu i referent kršćansko-islamskog dijaloga u okviru Biskupije. Učesnici sastanka su pomno pratili informacije o našem džematu i postignutim rezultatima na polju interreligijskog dijaloga u Berlinu i Njemačkoj. Postignut je usaglašen stav o potrebi pojačanog međureligijskog dijaloga svih u Berlinu prisutnih vjerskih zajednica. Potreba priznanja islama i muslimana od strane nadležnih institucija je jedan od bitnih aspekata u kojem Katolička crkva može dati znatan doprinos. Ovim susretom je dogovorena daljnja saradnja u međusobnom djelovanju i interakciji u afirmaciji vjerskog života svih vjerskih zajednica grada Berlina.

 

Image