"> "> "> ">

Prezentacija "Hadždž 2012."

Prezentacija "Hadždž 2012."

U subotu, 06. oktobra, u 19 sati IKB priredio je prezentaciju hadždža pod nazivom “Hadždž 2012.” prilikom koje su prisutni imali priliku da se upoznaju sa osnovama ovog islamskog obreda. Ovogodišnjim hadžijama smo uručili po jednu skriptu o obredima hadždža kao i savjetima za hadždž. Prezentacija je imala za cilj približavanje propisa ovog obreda našim ovogodišnjim hadžijama, te tako olakša sami čin obreda. Stoga molimo Allaha, dž.š., da hadžijama učini hadždž mebrur – primljen, kao i našu prezentaciju od velike pomoći. Amin!

Image