Predstavnik naše kulturne zajednice izabran u savjetodavni gremij za pitanja integracije i migracije Berlina

Predstavnik naše kulturne zajednice izabran u savjetodavni gremij za pitanja integracije i migracije Berlina

Naš predstavnik za odnose sa javnošću Meho T., izabran je jučer, 03.05.2012., u savjetodavni gremij za pitanja integracije i migracije Berlina (Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen in Berlin). Ovaj gremij sačinjavaju predstavnici udruženja migranata, njih 7 i 7 zamjenika, te na osnovu zakona o participaciji, ovaj gremij bitno određuje politiku aktuelne vlasti naspram migracionih grupa u Berlinu. Od 159 prisutnih udruženja, postigli smo izbor našeg predstavnika u ovaj za strance u Berlinu bitan gremij i time osigurali participaciju Bošnjaka u određivanju migraciono-integracionih pitanja u narednih 5 godina. Pored članstva u istom gremiju u općini Friedrichshain-Kreuzberg, uspjeli smo ovim izborom i prisustvo na nivou grada-države Berlina.