Predsjednik njemačkog parlamenta (Bundestaga) Norbert Lammert u posjeti IKB-u

Predsjednik njemačkog parlamenta (Bundestaga) Norbert Lammert u posjeti IKB-u

Danas (10.05.)  je predsjednik njemačkog parlamenta, u prisustvu mladih ljudi, okupljeni oko projekta JUMA (mladi aktivni muslimani), prisustvovao zajedničkoj debati o islamu i muslimanima u Njemačkoj. Nakon uvodnog govora Mehe T., zaduženika za odnose sa javnošću i dijalog IKB-Berlina, moderaciju je preuzela Mersiha H., mladi Islamolog i voditelj JUMA-Projekta, koja je vodila susret omladine sa gospodinom Lammert. Aktuelna pitanja koja se tiču muslimana Njemačke, mladi ljudi su imali priliku da diskutiraju sa gospodinom Lammertom. U svom obraćanju, predsjednik parlamenta je istakao bitnost aktivnog učešća i ciljane participacije muslimana u Njemačkom društvu, kako bi se na taj način prevazišla nerazumijevanja i pospješila pozitivna integracija danas već velike skupine muslimana u Njemačkoj. U dvosatnom boravku u Islamskom kulturno centru Bošnjaka u Berlinu, Norbert Lammert je spremno odgovarao na pitanja te je mladim ljudima prenio svoje pozitivno ubjeđenje, da su muslimani i islam postojeći dio Njemačke te da se muslimani, prije svega mlada generacija, aktivno bori za javni prostor Njemačke.

Image

 

Image