Predavanje dr. Džemaludina Latića u IKB-u

Predavanje dr. Džemaludina Latića u IKB-u

U nedjelju, 13. januara, nakon zajedničkog klanjanja podne-namaza, gost IKB-a bio je dr. Džemaludin Latić, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poznati bosansko-hercegovački književnik. Dr. Latić je u sali IKB-a održao predavanje za sve prisutne. Tema predavanja bila je Kur’an kao najveća mudžiza (nadnaravno djelo). Prisutni su kroz izlaganje dr. Latića i pokazivanje nekih primjera i mudrosti Božijih riječi u Kur’anu te njihovo tumačenje mogli osjetiti kolika je Kur‘an ustvari mudžiza u čiju istinitost nema nikakve sumnje. Kroz predavanje je dr. Latić promovisao djelo Itkan od Sujutije, sveobuhvatni uvodnik u kur’anske nauke te ukazao na njegov doprinos u iskamskim naukama.

Image

Image