Predavanje: "Darivanje organa u Islamu"

Predavanje: "Darivanje organa u Islamu"

U ponedjeljak, 11. novembra 2013. godine, u IKB-u je održano predavanje na temu „Darivanje organa u Islamu“, u saradnji sa Centralnim vijećem muslimana u Njemačkoj i Njemačkim muslimanskim krugom u Berlinu. Predavač je bila Dr. Houaida Taraji, ljekar, specijalista ginekologije i dugogodišnji član Centralnog vijeća te opunomoćenica za žene pri istoj instituciji.

U svojoj karijeri, Dr. Taraji je intenzivno radila na afirmaciji islamskoga života u Njemačkoj, a prije svega oragniziranom djelovanju muslimanki kroz samoinicijativu i dijalog. Tema darivanja organa je svakako sveprisutna u današnjici i tiče se svih slojeva društva. O humanom gestu darivanja, Dr. Taraji je napomenula i vjersko-islamsku pravnu utemeljenost i od strane stručnjaka široko diskutiranu i šerijatsko opravdanu tematiku darivanja organa. Naravno, ne smiju se slijediti komercijalni ciljevi, porodica mora biti saglasna da se umrlom uzmu organi, te je potrebno, da je osoba u toku života dala saglasnost za darivanje svojih organa.

Novom zakonskom regulativom u Njemačkoj, popunjavanjem obrasca i legitimacije za darivanje organa, osoba daje saglasnot da u datom slučaju organi mogu biti darivani. Najčešće se darivaju a i potražuju srce, bubreg, jetra i pankreas. Veliki broj ljudi je na listama, kojima su prijeko potrebni organi za život. Upravo darivanje daje život, omogućava života i osigurava produžetak ljudskoga roda. Tema darivanja organa je jedan od bitnih sadržaja, sa kojima bi se trebali u našem životu i radu opširnije pozabavati. Svojim pitanjima i sugestijama, prisutni su dodatno dopunili sadržaj predavanja.

Image

ImageDr. Houaida Taraji