"> "> "> ">

Postiti ramazan je farz muslimanima

Postiti ramazan je farz muslimanima

Kaže Allah, dž.š., u 183. ajetu Sure El-Bekare:
“O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.”

Dalje Allah, dž.š., u 184. ajetu Sure El-Bekare kaže:
I to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

Kaže Allah, dž.š., u 186. ajetu Sure El-Bekare:
“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se dovi onoga koji čini dovu, kada Mi se obrati. Zato neka se oni pozivu Mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu!”

Muhammed, a.s., u hadisu spominje trojicu ljudi, kojima se dova ne odbija, a jedan od njih je i postač dok se ne iftari. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Trojici se dova ne odbija: postaču dok se ne omrsi, pravednom vladaru i mazlumu (onome kome se čini nepravda). Nju Allah uzdiže iznad oblaka i otvara joj nebeska vrata i kaže Gospodar: ‘Tako Mi Moje Veličine i Uzvišenosti, pomoći ću ti, makar malo pričekao’…” (Tirmizija)

Prenosi Selman, r.a.: “Poslanik, a.s., nam se obratio na kraju mjeseca ša’bana, rekavši: ‘Ljudi, dolazi vam veliki, mubarek mjesec. U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah, dž.š., je u tom mjesecu strogo naredio post, a noćni namaz (teraviju) je učinio dobrovoljnim. Ko se Allahu, dž.š., u njemu približi kakvim dobročinstvom, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ko obavi farz u njemu, kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. On je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je džennet. To je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se povećava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobiće i nagradu postača bez umanjenja nagrade postaču.’ Tada ashabi rekoše: ‘Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?’ Muhammed, a.s., reče: ‘Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač omrsi hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od vatre. Ko olakša svome potčinjenom u tom mjesecu, Allah, dž.š., će mu oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu činiti četiri stvari; dvije sa kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne. Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo su: šehadet (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š.,) i da od Njega tražite oprost. Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, dž.š., molite za džennet i tražite zaštitu od vatre. Ko napoji postača, Allah,dž.š., će ga napojiti sa moga izvora, tako da nakon toga neće ožedniti i kao takav će ući u džennet!’…” (Ibn Huzejme)