Posjeta studenata sa filadelfijskog univerziteta IKB-u

Posjeta studenata sa filadelfijskog univerziteta IKB-u

U petak, 24. maja, gost IKB-a na omladinskoj tribini bila je grupa studenata iz Filadelfije – Sjedinjene američke države. Asistent profesor na filadelfijskom univerzitetu, prof. Phil Tiemeyer, evo po drugi put je u pojeti našem Centru, dovodeći nove studente koji su u okviru svog studija na turneju po gradovima Europe. Nakon obilaska Minhena, a prije samog odlaska u Istanbul, nezaobilazna im je bila posjeta IKB-u. Zašto baš IKB od tolikih znamenitosti Berlina? –Budući da je prof. Tiemeyer studirao u Zagrebu i upoznao sa mentalitetom naroda tih prostora, želja mu je bila da svoje studente upozna sa autohtonim muslimanima Europe kao što su Bošnjaci i njihovim uspjesima i van domovine. Uz obilazak prostorija Centra te dijalog sa predstavnicima Omladinskog kruga Bošnjaka (OKB), razmijenjena su mišljenja i iskustva iz svi oblasti o kojima se uspjelo razgovarati uz bosansku kahvu i druženje u okviru sedmičnog okupljanja naše omladine.

Image