Posjeta studenata Katoličke više škole za socijalni život Berlina IKB-u

Posjeta studenata Katoličke više škole za socijalni život Berlina IKB-u

U srijedu, 29. maja, u najavljenoj posjeti IKB-u bili su studenti Katoličke više škole za socijalni život Berlina zajedno sa svojom profesoricom, Prof. Dr. Christine Funk. Interesovanje ove grupe prvenstveno se ogleda u Islamu kao religiji i sistemu odgoja, budući da je težište njihovog studija na socijalnom radu. U svojstvu domaćina bili su Meho T. i Suad H. Nakon izlaganja na temu socijalne dimenzije Islama, kao i uopšte teme Islama, koje je održao Meho, prisutni su postavljali pitanja kojima su, vidno, pokazali da ustvari o Islamu poznaju uglavnom onako i onoliko koliko to mediji prenose. Veliku radost nam predstavlja da smo kompletnu grupu moglli upoznati sa prostorom mesdžida i pokazati koja je smisao svakog dijela tog prostora počev od mimbera pa do činjenice da u mesdžidu nema slika sa likovima.

Image