Posjeta predstavnika MFS-EMMAUS iz BiH

Posjeta predstavnika MFS-EMMAUS iz BiH

U nedjelju, 02. decembra 2018., posjetili su nas predstavnici Međunarodnog fonda solidarnosti EMMAUS, s sjedištem u Doboj-Istoku, na čelu sa Ernadom Mujićem, koordinatorom za razvoj i saradnju te dvojicom asistenata na projektima Bernisom Ademovićem i Alenom Hodžićem.

MFS-EMMAUS posjeduje prihvatni centar za beskućnike, jetime i osobe po posebnim potrebama, socijalne kategorije ljudi o kojima se u bh društvu veoma malo brine, te je postojanje ovakvog Centra prijeko potrebno. Naš džemat je u nekoliko navrata podržao rad ove vrijedne organizacije i ostvario kontakt sa osobljem, koji su već nekoliko puta boravili kod nas i upoznali naše članstvo sa svojim radom. Tako smo u toku poplava 2014. i u pomoći Rohingya muslimanima u Mijanmaru, aktivno uzeli učešća pomoći potrebnima.

Jedan od posebnih projekata EMMAUS-a je i internat za djecu u Potočarima kod Srebrenice. Ljudi koji su se nakon agresije vratili na prijeratna ognjišta u Podrinje, zatečeni su raznim neprilikama, pa tako i sa malim brojem ljudi u selima. Srebrenica je vrlo razuđena općina, pa su pojedina sela udaljena i preko 20 km od grada. U takvim prilikama, za djecu je vrlo teško, prije svega u zimskim danima, pohađati udaljenu školu bez adekvatnog prijevoza. Stoga je ovaj internat pogodan i nudi smještaj djeci u blizini škole. Pored samog boravka, djeci se nudi i dodatan program pri učenju i usavršavanju školskog gradiva, što svakako rezultira poboljšanim uspjesima školaraca. Nadalje, EMMAUS ima nekoliko javnih kuhinja, podržavaju druge projekte u Africi i Aziji i svakako, nude svakojaku pomoć ljudima, raznim socijalnim kategorijama, kojima je podrška itekako potrebna. Majkama Srebrenice posvećuju posebnu pažnju i redovno ih obilaze. Naše starije osobe, živeći same, izložene su počesto usamljenosti i poteškoćama, ali „čuvajući“ svoj toprak, čuvaju uspomene na prošle dane koje ih ispunjuju. Tako jedna majka, u jednom srebreničkom selu živi sama u svojoj mahali i članovi EMMAUS-a je obilaze. Razlog zašto ni zimi ne napušta svoju kuću je jabuka u dvorištu, koju je zasadio njen sin prije pogibije i ona je tu da se o njoj brine, da joj skida snijeg sa grana, da čisti oko nje i da čuva sjećanje na svoje dijete. Ovim hrabrim i zaslužnim ljudima, okupljeni oko ove humanitarne organizaicje je potrebna naša podrška, da rade tako bitne poslove, za koje smo svi odgovorni.