Posjeta IKB-u: Tarik Sidiki

Posjeta IKB-u: Tarik Sidiki

U nedjelju, 22. maja 2016. godine, IKB je posjetio i održao tribinu mladi i perspektivni naučnik Tarik Sidiki, koji je imao čast prije izvjesnog vremena da bude na naučnom radu u najmoćnijoj instituciji na svijetu – NASA (National Aeronautics and Space Administration). Tarik Sidiki je trenutno naučnik u Potsdamu koji se specijalizirao na području uticaja magnetnih sila na atmosferu. Interesatno je bilo njegovo izlaganje o aktuelnim i predstojećim projektima NASA institucije.

Na pitanje zašto je NASA tako jaka institucija, Sadiki je naveo sljedeća četiri važna razloga:
1. najbolji naučnici na svijetu rade u NASA instituciji,
2. najbolje mjesto za naučnike (mnogih naučnih polja) za sticanje znanja,
3. naučna institucija sa najvećom reputacijom i
4. naučna institucija sa najvećom finansijskom podlogom.

Image

Image