Posjeta IKB-u: Studenti novinarstva, stipendisti Konrad Adenauer fondacije

Posjeta IKB-u: Studenti novinarstva, stipendisti Konrad Adenauer fondacije

U subotu, 08. aprila 2017. godine, IKB je posjetila grupa studenata novinarstva, uspješnih stipendista Fondacije Konrad Adenauer, koji su u okviru stručnog obrazovanja boravili u Berlinu, te su baveći se tematikom religijskog života njemačkog glavnog grada, posjetili naš džemat, kao muslimansku zajednicu u Berlinu. Ova posjeta je već druga u slijedu saradnje sa navedenom fondacijom u okviru ovog projekta, gdje se mladim ljudima nudi mogućnost izravne komunikacije sa vjerskim zajednicama, kako bi u dijalogu spoznali aktuelne izazove rada džamija i drugih vjerskih zajednica. Budućim novinarima su bile interesantne teme nastanka naše zajednice te način funkcioniranja u sveobuhvatnom angažmanu, kao i sam način prakticiranja islama i svakako naša bošnjačka pozadina. Priznavajući, da se usputno obavještavaju o temama islama i muslimana, i to prvenstveno putem medija, te da takav način površnih saznanja često vodi ka stereotipnom rezonovanju postojećih prilika muslimana u Njemačkoj. Svakako da ova posjeta služi upravo svrsishodnijem shvatanju potreba muslimana u Njemačkoj , a nadasve i potrebe medijskog diskursa naspram muslimana kao cjeline. Kako bi muslimani mogli uticati na same teme širokog medijskog uticaja, potrebno je da muslimani budu dovedeni u stanje, da profesionalno utiču na prilike u svojoj sredini, angažirajući se i u medijima, što smo nažalost konstatirali, da u grupi među mladim novinarima, budućim kreatorima javnog mnijenja, nije bilo muslimana. Nakon dvosatne diskusije, naše druženje smo okončali željom za odgovorno novinarstvo, koje će autentično prenositi potrebe i izazove u društvu, lišeno predrasuda.

https://ikb-berlin.de/wp-content/uploads/2023/11/Konrad20II_0-1.jpg