Posjeta IKB-u: studenti iz Nürnberga

Posjeta IKB-u: studenti iz Nürnberga

U subotu, 05. aprila 2014. godine, IKB je posjetila grupa studenata i naučnih saradnika univerziteta iz Nürnberg-Erlangen-a, koji su se u višednevnoj posjeti Berlinu posvetili istraživanju i upoznavanju organizacije muslimanskih vjerskih institucija. U okviru posjete našeg Centra, fokusirali smo se na razmjenu ličnih iskustava na polju vjerske naobrazbe te našeg iskustva u radu kao vjersko-islamske institucije. Kako naši gosti izučavaju islamske nauke, kulturološku antropologiju te socijalni rad, upoznali smo ih sa historijatom IKB-a i bošnjačkim organiziranjem vjerskih institucija u Njemačkoj i Berlinu. Sam rad sa drugim vjerskim, kulturološkim, političkim i drugim institucijama je prisutnima bio posebno interesantan, te smo u razgovoru pomenuli sva postignuća i nastojanja islamskih institucija na polju međuvjerske saradnje i interkulturalnog dijaloga. U višesatnom razgovoru su tematizirane aktuelne potrebe institicuionaliziranja islamskih centara i saradnje na saveznom državnom nivou participiranjem u Islamskoj konferenciji te izazovima sa kojima će se vjerske institucije susretati u budućnosti.

Image

Image