Posjeta IKB-u: Studenti i naučnici teologije iz nekoliko njemačkih gradova

Posjeta IKB-u: Studenti i naučnici teologije iz nekoliko njemačkih gradova

U petak, 21. aprila 2017. godine, džuma-namazu su prisustvovali studenti i učenjaci sa nekoliko njemačkih teoloških fakulteta, među njima saradnici Islamske teologije univerziteta u Osnarbrück, budući rabini sa Abraham Geiger Kollega iz Potsdama, kao i predstavnici katoličke bogoslovije iz Wuppertala. U berlinskoj posjeti, naši gosti su imali priliku da se upoznaju sa radom vjerskih zajednica u Berlinu. Kako bi osjetili dio vjerskog života, iskazali su želju za prisustvo na džuma namazu, najvećem vjerskom skupu muslimana u toku sedmice. Džamijski enterijer, elementi obredoslovlja i sam čin molitve, mnogima je bilo prvo iskustvo u islamskoj bogomolji. U hutbi, imam naše zajednice se osvrnuo na disciplinu i samodiscpliniranje vjernika muslimana u njegovoj komunikaciji sa Bogom i drugim ljudima. Postavljeni kur’anski postulati, čovjeka potiču na spremnost na interakciju sa sobom i drugima, te ispunjen duhovnim mirom i staloženošću, vjernik biva u stanju da širi mir i bude akter racionalnog dejstva. Kur’anska poruka i poslanički naputak, trasiraju muslimanima svakojaki put odgovornog djelovanja te tako bivajući oplemenjući i konstruktivni član zajednice. Vjerovjesnikov život nam je vječita inspiracija, koja nam nudi stalni ne iscrpljivi izvor strateškog i odgovornog djelovanja. Kao što je to bilo u komunikaciji sa Mekkelijama, koji Poslaniku zabranjuju prilaz Svetom gradu i činjenje umre, iako naizgled ponuđeni ugovor ne ide na ruku muslimana, Muhammed, a.s. isti prihvata, znajući da period 10 godina mira, daje priliku sveopćeg prosperiteta. Samo se u miru mogu dostići lična i grupna kreativnost i napredak. Tako da poruka, uzeta iz 7 stoljeća, prenesena u 2017. godinu, muslimana obavezuje na shvatanje vremena i prostora te odgovornog djelovanja. Racionalno promišljanje o posljedicama svojih riječi i djela, mora biti sveprisutni filter ljudskog dejstva.Naši gosti su zatim prisustvovali klanjanju zajedničkog namaza te zajedničkoj dovi na kraju same džume. Nakon toga, sa Imamom i predstavnicima džemata, upoznali su se o organizaciji naše zajednice i redovnim aktivnostima. Ovakvi susreti služe međusobnom razumijevanju i postizanju prevazilaženja svakojakih postojećih stereotipnih, medijski proklamiranih izvještaja i knjiga o radu džamija.

Image removed.