Posjeta IKB-u: Stipendisti Konrad Adenauer fondacije

Posjeta IKB-u: Stipendisti Konrad Adenauer fondacije

U srijedu, 03. oktobra 2018. godine na praznični dan „Dan ujedinjenja Njemačke“ koji se takođe obilježava kao „Dan otvorenih džamija“, muslimanske zajednice otvaraju svoje prostorije i posjetiocima daju uvid u svoj rad i organizaciju. To je svojesvrsna prilika međusobnog upoznavanja i suzbijanja predrasuda.

Naš Centar je ovom prigodnom prilikom posjetila grupa stipendista Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS), koji su u okviru svog seminara „Društveno zajedništvo u Berlinu – izazovi i perspektive“ posjetili naš Centar. Tema susreta je bila „Bosanska perspektiva organiziranog društvenog rada u Berlinu i Njemačkoj“. Studentima je dat kratak historijski i društveno-politički presjek stanja na Balkanu i uzrok migracije Bošnjaka u Njemačku. Upravo su ti uzroci umnogome veoma bitni u shvatanju razvoja i raznih uticaja pri integraciji migrantskih skupina u njemačko društvo, jer i naši ljudi su bili u prilici da napuštaju domovinu radi posla ili tokom devedesetih godina prošlog stoljeća uzrokom rata i agresije na BiH. Ljudi su dolazili „opterećeni“ te kao takvima im je bila potrebna podrška, kako bi mogli biti konstruktivan dio društva. Da je to u prošlosti bilo nedostatno, kroz nerješena boravišna prava, pristup tržištu rada, školovanju i mnogim drugim potrebama, je upravo razlog da se razmisli o boljem pristupu ljudima i željenoj integraciji u društvu. O samoj organizaciji džemata, nastanku i razvitku, te o izazovima današnjice, učesnici su kroz pitanja i diskusiju saznali o njima interesantnim temama. Nakon toga smo obišli naše prostorije i upoznali se sa enterijerom džamije i postojećim redovnim aktivnostima u džematu.