Posjeta IKB-u: Predstavnici Saveza za toleranciju i demokartiju

Posjeta IKB-u: Predstavnici Saveza za toleranciju i demokartiju

U ponedjeljak, 21. maja 2018. godine, naš džemat je posjetila grupa omladinaca u okviru projekta „Bündnis für Toleranz und Demokratie“ (Savez za toleranciju i demokartiju) pri nadležnoj saveznoj Centrali za političku naobrazbu. Ova grupa je u Berlinu boravila na višednevnom omladinskom kongresu mladih aktivista, volontera u svojim društvenim zajednicama. Ovo je već treća godina saradnje sa ovom važnom inicijativom, te je IKB jedan od „vanjskih foruma“, gdje se mladima, pored kongresne sadržine, nude konkretni primjeri rada od opće koristi.

Našim gostima smo približili naš rad i posebnost islamske bošnjačke zajednice, te ih upoznali sa izazovima rada IKB-a u prilikama od nastanka do danas. U otvorenoj i konstruktivnoj debati, razvila se prijatna atmosfera međusobnog razumijevanja i podrške. Učesnici su iz cijele Njemačke, aktivni u udruženjima na raznim poljima, te im se kroz ovakve projekte vrednuje njihov angažman i unaprjeđuje općekorisni rad.