Posjeta IKB-u: Predstavnici njemačke Savezne vojske

Posjeta IKB-u: Predstavnici njemačke Savezne vojske

U utorak, 10. oktobra 2017. godine, naš Centar je posjetila grupa predstavnika njemačke Savezne vojske, u saradnji sa Karl-Theodor-Molinari zadužbinom, koja je u svom radu fokusirana na naobrazbu pripadnika Savezne vojske. Pripremili smo svojevrstan seminar o Islamu u Njemačkoj sa posebnim osvrtom na naše bošnjačko iskustvo. Cjelodnevni susret smo počeli sa historijskim faktima i turbulentnošću bremenitih zbivanja na Balkanu u zadnja dva stoljeća, koja su se preslagala pod uticajem velikih evropskih sila, prevashodno i Njemačke. Stoga je historijski pristup veoma bitan u sagledavanju potonjih posljedičnih događaja, prije svega i onih iz 90-ih godina prošlog vijeka i strašnog iskustva agresije i genocida na BiH. Sama slojevitost i šarolikost religijsko-nacionalnih elmenata, za mnoge je bila veoma konfuzna, te je stoga tim više i bitno da nosioci odgovornih funkcija u SR Njemačkoj imaju cjelovitu sliku migrantskih skupina koji žive u ovoj zemlji te stanja u matičnim državama, jer se (ne)prilike vrlo često preslojavaju i na migrante koji već dugo godina žive u Njemačkoj.

Nakon inputa i sagledavanja historijsko-nacionalnih datosti, naše goste smo upoznali sa stanjem i nastankom islamske zajednice Bošnjaka u Berlinu i Njemačkoj te potrebom podrške javnih institucija u jačanju i boljem organizacijskom postavljanju muslimanskih vjerskih institucija, koje bi tako osposobljene bile u stanju biti ravnopravni partner i aktivni akter u kreiranju društveno-političke zbilje u društvu.

Uslijedila je zatim interesantna diskusija i otvoren dijalog o aktuelnim pitanjima i prilikama muslimana, kako u Njemačkoj tako i u svijetu, debate, koje vrlo često medijski dominiraju i formiraju javno mnijenje te tako dovode do pogrešnih zaključaka i ambivalentno shvaćenih prilika. U otvorenom razgovoru i međusobnom upoznavanju je jedino moguće prevazići svakojaki oblik suspekcija.