Posjeta IKB-u: Novinari

Posjeta IKB-u: Novinari

U utorak, 13. novembra 2018. godine, IKB je bio domaćin susreta novinara tzv. „medijske turneje po Berlinu“, inicijative udruge „Mediendienst Integration“ koja je utemeljena od Vijeća za migraciju u Njemačkoj. Radi se o platformi koja pokušava dati i drugačije aspekte i motive u pogledu kontroverznih migrantsko-političkih tema u medijima. U okviru svoga rada, redovno se održavaju tzv. „medijske turneje“ na kojima se pozivaju novinari, kako bi se podrobnije upoznali sa određenom temom. Ovaj put su to bile islamske zajednice i jedna od stanica je bio upravo naš Centar sa temom „Kako muslimani prakticiraju vjeru“.

Prije panela o temi, prisutni novinari, njih preko 30 iz SAD-a, Francuske, Njemačke, Izraela, Rusije i mnogih drugih zemalja, upoznali su se sa našim džematom i obišli naše prostorije. Predsjednik naše zajednice im je predstavio naš rad i dao presjek posljednjih 30 godina postojanja džemata. Prisutni novinari, mnogi po prvi put u džamijskim prostorijama, znatiželjno su postavljali pitanja o radu džemata, odnosu sa drugim institucijama i samom islamskom vjeronauku. Na diskusiji su pored predsjednika učestvovali i univerzitetski profesor islamske teologije sa univerziteta Göttingen kao i gradonačelnik berlinske općine Neukölln. Na samoj preskonferenciji, teme su uglavnom bile o muslimanima i njihovoj integraciji u društvu te način, kako rad džemata utiče na isto. Svakako da je džematski uticaj značajan, ali i isti potrebuje podršku u profesionaliziranju i jačanju internih struktura.