Posjeta IKB-u: Nisad ef. Drndić

Posjeta IKB-u: Nisad ef. Drndić

U subotu, 17. marta 2018. godine, gost IKB-a na tribini bio je Nisad ef. Drndić iz Gradačca. Obraćanje Nisad ef. bilo je jako utjecajno budući da se obratio blagim i poluglasnim govorom o životnim iskustvima koja je stekao u toku svog imamskog poziva. Ajet koji je bio moto ovog vaza, bio je 12. ajet sure Sedžde u kojem Allah, dž.š., kaže: ”A da ti je vidjeti grešnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim reći: ‘Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!’…”

Među mlađom populacijom Bošnjaka, Nisad ef. je poznat kao efendija koji učestvuje u kratkim porodičnim filmovima za djecu sa islamskom tematikom zajedno sa mališanima porodice Rabić iz Gradačca.