Posjeta IKB-u: Muslimansko-jevrejska konferencija

Posjeta IKB-u: Muslimansko-jevrejska konferencija

U subotu, 22. augusta 2015. godine, IKB su posjetili učesnici Muslimansko-jevrejske konferencije koji su boravili na međureligijskom susretu u Berlinu.

Muslimansko-jevrejska konferencija je nevladina organizacija koju su 2010. godine u Beču osnovali omladinski lideri sa ciljem boljeg upoznavanja i borbe protiv antisemitizma i islamofobije u Europi. Ova konferencija okuplja stotine mladih ljudi od Australije do Brazila. Svaka konferencija je podijeljena na nekoliko različitih komiteta koji se bave temama poput Islamofobija i antisemitizam u kinematografiji, Umjetnost i kultura, Kolektivno sjećanje, Historijski narativi itd. Prošle godine tokom konferencije u Beču, učesnici su u okviru konferencije imali priliku posjetili logor Mathausen gdje su također zajedničkom molitvom odali počast žrtvama iz Mathausena.

Ove godine, konferencija je održana u Berlinu u okviru čega su učesnici posjetili Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu i upoznali se sa našim radom i općenito osnovama islama. Susret je održan u prostorijama IKB-a nakon podne-namaza kojem su neki od učesnika po prvi put prisustvovali i upoznali se sa dnevnom molitvom muslimana. Referat na engleskom za naše goste održao je predsjednik IKB-a, Meho T. Naše goste je interesiralo, koje inicijative postoje u muslimansko-jevrejskoj komunikaciji u Berlinu, te smo ih upozanli sa postojećim inicijativama međusobnog dijaloga kroz organiziranje susreta „na mjestima molitve“, zajedno i sa Ev. Crkvom, kao i saradnja u okviru berlinskog „Islamforuma“ pri senatskoj upravi za integraciju.

Image