Posjeta IKB-u: Husein ef. Velić, glavni imam Medžlisa IZ Prijedor

Posjeta IKB-u: Husein ef. Velić, glavni imam Medžlisa IZ Prijedor

U petak, 10. januara 2020. godine, hatib na džuma-namazu u IKB-u bio je Husein ef. Velić, glavni imam Medžlisa IZ Prijedor. Tema hutbe bila je “Planiranje vremena”, a na samom početku hutbe, uzevši u obzir da se nalazimo na početku nove gregorijanske godine i iza nas su događaji širom planete vezani za način dočeka 2020. godine, imam Velić se osvrnuo na neshvatljivu pojavu učestvovanja samih muslimana u nečemu što ne pripada njima.

– Nažalost, mnogi Bošnjaci muslimani slijede te običaje pod izgovorom da su to međunarodni praznici te da je lik Djeda Mraza međunarodni i neutralan. Ti argumenti nisu dovoljni jer u sebi imaju kršćansku pozadinu. Recimo, zašto se ne obilježava datum kada su arapski brojevi uzeti za međunarodne brojeve? Takođe je mnogo drugih izuma koje koristi cijelo čovječanstvo, ali se njima ne pridaje poseban značaj. S druge strane ove praznike vezuju za rođenje predposljednjeg Allahovog poslanika Isaa, a.s.! Pa baš zbog toga ne priliči da se njegovo rođenje obilježava uz alkohol i razvrat, naglasio je Husein ef. spmenuvši da je činjenica da je Isaa, a.s., rođen u ljeto a ne zimu posebna tema.

U ostatku hutbe, Husein ef. je govorio o kur’anskim porukama planiranja vremena.

– S obzirom da se ova godina u poslovnom svijetu naziva još i fiskalnom godinom,  potrebno je da na kraju svake godine svedemo račune, napravimo inventuru te popišemo svoja djela i aktivnosti, ali obračunamo se i sami sa sobom: koliko smo korisnog učinili, da li smo bili dovoljno dobri, jesmo li mogli bolje, šta smo učinili za džemat i zajednicu? Kad odgovorimo na ta pitanja potrebno je da napravimo plan i strategiju za narednu kalendarsku godinu.

U poznatoj suri el-Asr, Allah, dž.š., se kune vremenom pa kaže: „Tako Mi vremena! Čovjek je, zaista, na gubitku – osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje!“
Dakle svi ljudi gube, vrijeme ih gazi, straiji su za još jedu godinu, samo ne oni koji iskoriste svoje vrijeme na ovome svijetu u imanu, vjerovanju, činjenju dobrih djela, istini i strpljivosti. Stoga ova sura nosi sljedeće poruke:

1. Moramo imati čvrstu vjeru u la ilahe illallah, u Njegove meleke, kitabe, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. U Kur’anu se na više mijesta spominje zajedno vjerovanje u Allaha i Sudnji dan, zato što oni koji vjeruju u Sudnji dan imaju potpuno vjerovanje. Jer, koliko ljudi kaže da vjeruju u Allaha, ali ne vjeruju u Sudnji dan. Da vjeruju ne bi lagali, krali i tračili svoj život u igri i zabavi.

Kaže Muhammed, a.s.: ”Na Sudnjem danu se ni jedan čovjek neće pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude pitan za četvero: za mladost – kako ju je proveo, za život – u čemu mu je prošao, za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za znanje – šta je s njim uradio.” (Tirmizi)

2. Moramo činiti dobra djela. Nije dovoljno samo vjerovati! Tu svoju vjeru moramo očitovati da bude vidljiva. Vjera se potvrđuje dobrim djelima.

Pripovjeda se da je jedan musliman išao od džamije prema kući te je naišao na ženu sa četvero djece. Zamolila ga je za pomoć, jer ju je muž izbacio iz stana i ona je ostala bez ičega. Na sva ta njezina žaljenja on je samo rakao: “Dokaži!” Žena je zašutjela a on hladno otišao kući. Nakon nekoliko noći usnio je san u kome je vidio kako ulazi u džennet i vidi lijepo pripremljen dvorac te se naglas zapitao za koga li je ovo ovako lijepo pripremljeno. Iznenada začuo se glas ”Ovo je pripremljeno za vjernike muslimane.” On ushićeno povika: ”Pa ja sam taj!” Tada mu glas odgovori: ”Dokaži!” On se trže se iz sna i odmah se sjeti one žene i četvero djece. Raspitao se o njima i čuo je da je jedan nemusliman zbrinuo ženu i djecu. Odmah je otišao do njega i zamolio ga da on preuzme brigu o njima. Ali taj čovjek se nasmješi i reče: ”Odkako sam odlučio da ih zbrimen, potpomognem i prigrlim islam, sanjam lijepe snove.” ”Šta si to sanjao”, upita čovjek. ”Sanjao sam da ulazim u džennet i da mi se govori da je dvorac sagrađen za mene.”

3. Nećemo biti od onih koji gube ako budemo stalno na strani istine, ako istinu govorimo i drugima prepručijemo istinu. Ako budemo stalno govorili istinu, bit ćemo upisani u knjigu iskrenih. A iskrenost mora biti i u riječima i u djelima.

4. Na putu do uspjeha potrebno je puno strpljenja. Stoga je potrebno da jedni drugima preporučujemo sabur. Sabur nije samo trpljenje već je sabur upornost i ustrajnost na putu do ostvarenja zacrtanih i isplaniranih aktivnosti. Vjernik ne živi stihijski bez plana. Vjernik zna za preporuke sure Asr i zna da se njegov život sastoji od određenog broja dana na ovome svijetu; svaki dan je jedna stranica i prolaskom dana prolazi i jedna stranica njegovog života. Zato dobro pazi šta ćeš ispisati na tim stranicama. Planirajmo svoje vrijeme. Svaki dan koji osvane dođe čovjeku i kaže: ”Allahov robe ja sam tvoj novi dan i dobro gledaj kako ćeš me iskoristiti, jer ti se više nikad neću vratiti sve do Sudnjeg dana.” Da bi što bolje iskoristili vrijeme koje je pred nama moramo imati dnevnu, sedmičnu, mjesečnu, godišnju kao i dugogodišnju strategiju i plan, a sve sa ciljem da svaki dan budemo bolji. Kada isplaniramo valja se potruditi da to i ostvarimo a ne samo se osloniti na Allaha bez ikakvog truda.

Naši dobri djedovi i nane smijali bi se seljaninu koji bi govorio nisam ove godine ništa usijao, pa šta Bog da. Dakle, uzaludno je oslanjati se na Allaha bez truda i rada a za svaki rad mora biti plan strategija.

Draga braćo, ako mi ne planiramo svoju budućnost, drugi će je planirati za nas. Na nama je da odlučimo da li želimo živjeti svoje snove ili biti dio tuđih snova i planova za koje uopšte ne znamo kuda će nas odvesti. Uspješni ljudi provode 5% vremena na utvrđivanju a 95% na rješavanju problema. Mi, nažalost, danas činimo suprotno!

Muhammed, a.s., je rekao: ”Ko planira uraditi nešto dobro, pa to i uradi, Allah mu upiše do 700 nagrada za to, a ko planira uraditi dobro pa bude spriječen i ne uradi, upiše mu se jedna nagrada.”

Gospodaru naš, hvala Ti na svim blagodatima koje Si nam podario do sada. Hvala Ti na svakom danu i trenutku života kojeg Ti nam podario. Molimo te, Gospodaru naš da ostatak svojih dana i trenutaka provedemo u pokornosti Tebi, u pravoj vjeri čineći dobra djela, govoreći istinu i strpljivo i ustrajno čineći dobra djela tako da i naši potomci ubiro njihove plodove. Allahu Dragi, uputi nas na pravi put i ne daj da sa njega skrenemo! Amin!