Posjeta IKB-u: generalni sekretar CDU-a Njemačke

Posjeta IKB-u: generalni sekretar CDU-a Njemačke

U četvrtak, 23. oktobra 2014. godine, IKB je posjetila delegacija njemačke vladajuće partije (CDU), na čelu sa generalnim sekretarom ove stranke, gospodinom Peter Tauberom. Novoizabrani mladi sekretar je, u okviru posjete berlinskim udruženjima i migrantskim organizacijama, posjetio i nas, želeći da upozna jednu od berlinskih islamskih vjerskih zajednica, kako bi dobio presjek društvenog stanja i napretka u lokalnoj zajednici. U delegaciji sekretara gosp. Taubera bila je i članica Parlamenta (Bundestag) Cemile Giousouf, koja veoma aktivno unaprijeđuje vjersko-kulturološku saradnju svoje stranke, te predstavnici CDU frakcije berlinske općine Friedrichshain-Kreuzberg.

Gosp. Taubera smo upoznali sa radom Centra i samim nastankom našeg rada kao i turbulentnim razvojem u vremenima agresije u domovini i dolasku prognanika u Berlin i Njemačku. Isto tako smo predstavili sam rad džemata kroz vjersko-duhovnu, edukativnu, humanitarnu i rekreativnu djelatnost, ali i segment našeg aktivnog međureligijskog i interkulturalnog dijaloga. Aktivni članovi Centra su predstavili svoj rad: Bosanska dopunska škola, Mekteb, Forum žena IKB-a. Svojim izlaganjima, gosp. Taubera smo upoznali sa izazovima oragniziranog muslimanskog života kao i sa ličnim iskustvima berlinsko-njemačke svakodnevnice. Vidno impresioniran onim što je vidio, uz bosanske poslastice, gosp. Tauber je znatiželjno postavljao pitanja o našem radu, Bosni i Hercegovini i potrebama aktivnog učešća u društvenim tokovima.

Image

Image

Image