Posjeta IKB-u: Generalni konzul Konzulata BiH u Stuttgartu, gosp. Began Muhić

Posjeta IKB-u: Generalni konzul Konzulata BiH u Stuttgartu, gosp. Began Muhić

U petak, 10. jula 2020. godine, IKB je posjetio konzul Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, gosp. Began Muhić, koji je dan ranije učestvovao na komemorativnim skupovima u povodu 25 godina srebreničkog genocida u suorganizaciji našeg Centra u Crkvi sjećanja u Berlinu i ispred „Neue Wache“, spomenika žrtvama ratova i nasilja, gdje smo javno na ulicama Berlina, sa ukupno oko 200 učesnika, ukazali na sramni genocid u modernoj Evropi.

Svojim radom, gospodin Muhić reprezentira našu domovinu te radi na umrežavanju naših ljudi u dijaspori kao i na njihovom vezivanju za maticu. Na ovom susretu smo ga upoznali sa radom naše zajednice i aktuelnim izazovima u radu vjerskih zajednica. Razgovarali smo o trenutno najaktuelnijoj političkoj temi a to je animiranje naših ljudi za ušešće na predstojećim lokalnim izborima ali naravno i o mogućnostima poboljšanja same interakcije naših zajednica u Njemačkoj. Ambasada BiH u Njemačkoj kao i Generalni konzulati naše domovine, svakojako sarađuju sa našim ljudima i njihovim udruženjima u Njemačkoj, te im nude adekvatne usluge u skladu sa svojim radom i postavljenim ciljevima vanjske politike države BiH.