Posjeta IKB-u: Državna sekretarica Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke, gosp. Juliane Seifert

Posjeta IKB-u: Državna sekretarica Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke, gosp. Juliane Seifert

U utorak, 07. februara 2023. godine, u oficijelnoj posjeti IKB-u bila je državna sekretarica Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke, gosp. Juliane Seifert koja se sastala sa predstavnicima Predsjedništva IKB-a i razgovarala o aktuelnim temama koje se tiču Bošnjaka u Berlinu ali i općenito muslimana i načina njihovog organizovanja u Njemačkoj.

Na samom početku razgovora, predsjednik IKB-a je sekretaricu upoznao sa našim radom od samog osnivanja Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, praveći presjek svih segmenata djelovanja tokom tri i po decenije svog postojanja i rada. Razgovor se nastavio obilazeći i prostorije IKB-a, koji su gosp. Seifert bile vidljivi dokaz organizovanog i predanog rada rukovodstva IKB-a o čemu se pohvalno izrazila.

Ovoj posjeti su se priključile i predstavnica Omladinskog kruga IKB-a, Amina J., kao i koordinatorica Bosanske dopunske škole u Berlinu koja djeluje unutar IKB-a, Safija B., koje su predstavile način rada ove dvije bitne sekcije, odnosno komponente koje direktno doprinose oblikovanju identiteta mladih okupljenih oko IKB-a a koji su rođeni i žive u Berlinu. Gosp. Seifert se posebno interesovala za način razmišljanja omladine i teme koje su im bitne i interesantne na omladinskim susretima. Koordinatorica Safija B., koja je u isto vrijeme i predstavnik IKB-a u projektima “Vernetzt und aktiv” koje djeluje u saradnji sa vlastima Berlina, istakla je važnost rada Bosanske dopunske škole u Berlinu u očuvanju jezika kod mladih Bosanaca i Hercegovaca koji su rođeni u Berlinu.

Susret je bila prilika da se spomene i stanje u Bosni i Hercegovini u jeku uspostave nove vlasti. Tako je predsjednik IKB-a iznio i zabrinutost državljana bosanskohercegovačkog porijekla koji žive i rade u Njemačkoj za stanje u domovini budući da političko stanje nije više pitanje lokalnog karaktera i same Bosne i Hercegovine, već i svjetski moćne države itekako imaju mogućnost uticaja na politička pitanja i procese koji se odvijaju na prostoru Balkana.

Zahvaljujemo se državnoj sekretarici, gosp. Seifert na ovoj posjeti i ukazanoj časti da se upozna sa našim centrom i njegovim tri i po decenijskim radom.

Predsjedništvo IKB-a