Posjeta IKB-u: Dr. Klaus Lederer, berlinski ministar-senator

Posjeta IKB-u: Dr. Klaus Lederer, berlinski ministar-senator

U ponedjeljak, 19. februara 2019. godine, na ličnu inicijativu, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je posjetio berlinski ministar-senator, Dr. Klaus Lederer, koji predvodi resor berlinske senatske uprave za kulturu i Evropu. Pored toga, resor ministara obuhvata i vjerska pitanja, koja su u nadležnosti specijalnog opunomoćenika za pitanja vjerskih zajednica, koji djeluje u okviru navedenog ministarstva. Susretu je prisustvovla i njegova saradnica kao i uposlenica Odjela za vjerska pitanja.

Želeći na terenu da se upozna s prilikama pojedinih religijskih zajednica, u dvosatnom pijatnom razgovoru, tematizirali smo aktuelne izazove u radu islamskih zajednica i njihove perspektive u budućnosti. Obilaskom prostorija IKB-a, ministar se upoznao sa onim što smo u posljednjih trideset godina „fizički“ omogućili, kako bi džemat zavrijedio i omogućio sebi rad, pri tom ulažući lične napore za postignuće i mjesto u gradu. Stvarajući pozitivne vrijednosti svih ovih decenija, konstatirali smo potrebu javnog ukazivanja na pozitivan rad zajednica i obaveznu potrebu saradnje sa drugim institucijama i zajednicama, kako bi na taj način svi dali doprinos i sebe našli u formiranju naše zajedničke berlinske zbilje. Dr. Lederera smo upoznali sa radom naših pojedinih segmenata i potrebom za profesionalizacijom, kako naše, tako i drugih vjerskih zajednica, kako bi u budućnsoti bili u stanju našim članovima i ljudima koji nas posjećuju dati adekvatan servis i potrebnu uslugu. Definirajući konkretnu saradnju i projekte sa berlinskim ministrom, koji je istovremeno i zamjenik gradonačelnika grada, nadamo se nastavku saradnje i u budućnosti.