Posjeta IKB-u: delegacija iz Hessena

Posjeta IKB-u: delegacija iz Hessena

U nedjelju, 19. jula 2015. godine, IKB je posjetilo 50 članova delegacije iz njemačke pokrajine Hessen, koji su na poziv svoje parlamentarne zastupnice u Bundestagu, Bettine Mueller, boravili u višednevnoj posjeti Berlinu, te se u okviru svog opsežnog programa upoznali i sa radom naše zajednice. Skupu je prethodila unaprijed aktivna komunikacija te usklađivanje interesantnih tema za prisutne članove.

Na samom početku, predsjednik našeg Centra, Meho T., prisutne je upoznao o samom nastanku zajednice te kako je džemat u posljednjih 25 godina od svoga osnivanja prošao put do današnjeg rada. Isto tako su predstavljeni osnovi islamske vjere i tradicije Bošnjaka muslimana, te smo u međusobnom razgovoru i pitanjima detaljno i naširoko razgovarali o aktuelnim dešavanjima te medijskoj sveprisutnosti muslimana i islama u veoma ambivaletnom izvještačkom načinu. Odgoj i obrazovanje su ključni elementi u postizanju ličnih i kolektivnih uspjeha kao i uspješnoj organizaciji jedne vjerske zajednice, mada bi pravni okviri grada i države trebali imati za cilj uspješnu sveintegraciju samih muslimanskih zajednica, kako bi sopstvenim ciljevima i radom pomjerali pozitivne granice svoga općekorisnog učinka u društvu. Podrška javnih institucija bi ovom pogledu trebala biti ažurnija i prisutnija, istakao je predsjednik našeg džemata.

Image