Posjeta IKB-u: Delegacija iz BiH na čelu sa Damirom Žugom, poslanikom u Skupštini BPK-a Goražde

Posjeta IKB-u: Delegacija iz BiH na čelu sa Damirom Žugom, poslanikom u Skupštini BPK-a Goražde

Tokom vikenda, u periodu od 01. do 03. marta 2019. godine, u oficijelnoj posjeti Islamskom kulturnom centru Bošnjaka u Berlinu bila je delegacija iz Bosne i Hercegovine na čelu sa Damirom Žugom, poslanikom u Skupštini BPK-a Goražde te dvojicom preživjelih Srebreničana Emirom Bektićem, autorom knjige “Kad osvaneš sam” i Kemailom Hajdarevićem, autorom karte “Put smrti Srebrenica-Nezuk”, koji su u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine učestvovali na tribinamama IKB-a tokom svog boravka u Berlinu.

Emir Bektić, inače diplomirani kriminolog i mladić bez oba roditelja, preživio je put Srebrenica-Tuzla u julu 1995. godine na kome je dva puta bio zarobljavan. Oca je izgubio zaspavši od umora u njegovom krilu, a kada se  prenuo iz sna našao se sam u šumi. Otuda i naziv njegovog djela “Kada osvaneš sam” kojim je, kako kaže, želio da doprinese da se čin genocida i golgote koju je lično proživio ne otme zaboravu te da naraštajima koji dolaze ostavi svoju priču kao opomenu našto je sve srpski agresor (bio) spreman prema jednoj ciljanoj grupi samo zato što baštini neku drugu kulturu i vjeru.

Kemail Hajdarević, Bratunčanin koji je takođe preživio put smrti Srebrenica-Tuzla, profesor je geografije i karta “Put smrti Srebrenica-Nezuk” je njegov skromni doprinos da se javnost edukuje kada su u pitanju geografske kote prostora na kome je srpski agresor izvršio genocid nad Bošnjacima koji su boravili u zaštićenoj zoni Srebrenica. Promocija ova dva djela u prostorijama Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu održana je u petak nakon džuma-namaza kao i na subotnjoj javnoj tribini u 19 sati.

Zahvaljujemo se našim gostima na posjeti te borbi i trudu kojeg ulažu na putu očuvanja sjećanja na svo zlo koje se Bošnjacima desilo tokom agresije 1992-1995. godine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine kako bi se konačno osvijestili i shvatili u kakvom ambijentu su živjeli naši preci, živimo mi sada te šta će biti budućnost naših potomaka.