Posjeta IKB-u: Delegacija iz BiH na čelu da premijerom Kantona Sarajevo, Edinom Fortom

Posjeta IKB-u: Delegacija iz BiH na čelu da premijerom Kantona Sarajevo, Edinom Fortom

U četvrtak, 24. februara 2022. godine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu su posjetli premijer Kantona Sarajevo, gospodin Edin Forto, zatim gospodin Damir Arnaut, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i gospođa Sabina Ćudić, zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Boraveći u službenoj posjeti u Berlinu na susretima sa predstavnicima njemačkih vlasti, ova delegacija je izrazila interes za posjetom IKB-u kako bi se upoznala sa prilikama u kojima živimo mi koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Premijer je iskazao spremnost za saradnju sa IKB-om u svim oblastima pomoći drugima onoliko koliko postoje mogućnosti za to. Dolaskom u IKB te našim prezentiranjem okolnosti i prilika kroz koje smo prolazili i prolazmo u njemačkom društvu, ova delegacija je dobila dodatni input koji je mogao biti od koristi na daljim susretima i zastupanjem interesa Bosne i Hercegovine tokom ove posjete Berelinu.