Posjeta IKB-u: Delegacija IGBD-a, učesnika na ''Konferenciji o Islamu''

Posjeta IKB-u: Delegacija IGBD-a, učesnika na ''Konferenciji o Islamu''

U utorak, 27. novembra 2018. godine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je posjetila delegacija Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, koja je učestvovala na Konferenciji o Islamu Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke. Delegaciju su sačinjavali Hfz. Adela Kazija iz džemata Gaggenau, Edin Atalgić, predsjednik Sabora IGBD e.V., Hfz. Benjamin Idriz, imam džemata u Penzbergu te Asim Jelovac, imam džemata Koblenz. Pored njih, delegaciji je pripadao i predsjednik IKB-a.

Uoči same konferencije, članovi su posjetili naš džemat te se upoznali sa radom i izazovima bošnjačke zajednice u glavnom njemačkom gradu. Iskustva pojedinih džemata i njihova razmjena, dovodi do pospješivanja međusobne saradnje i razumijevanja potreba naših džematlija. Stoga je rad na polju dijaloga i odnosa sa javnošću veoma bitan segmenat koji zahtjeva dodatan ali svrsishodan angažman džemata. Tako je i učešće na ovogodišnjoj konferenciji bitan za Bošnjake i njihovu korvnu organizaciju, kako bi učešćem valjano i ciljano izrazili svoje potrebe i radili na poboljšanju budućih organizacijskih prilika svojih zajednica.