Posjeta IKB-u: biskup Evangelističke crkve u Berlinu, Dr. Dröge, sa saradnicima

Posjeta IKB-u: biskup Evangelističke crkve u Berlinu, Dr. Dröge, sa saradnicima

U srijedu, 04. marta 2015. godine, IKB je posjetila visoka delegacija Evangeličke crkve Berlina, na čelu sa biskupom Dr. Markus Dröge. Samoj posjeti je prethodila intenzivna priprema sa opunomoćenikom Ev. crkve za interreligijski dijalog u Berlinu. Skupu su još prisustvovali i dušebrižnici raznih društvenih potreba te članovi Ev. akadmije i dobrotvonog društva ove u Berlinu najveće Crkvene zajednice, kao i imami našeg džemta, predsjednik te islamolog i muallima naše zajednice, Mersiha H.

Sama crkvena organizacija djeluje i van granica Berlina, obuhvatajući dijelove susjednih njemačkih pokrajina. Opunomoćenici Evangeličke crkve se godišnje sastaju dva puta sa biskupom, te tematiziraju određenu temu aktuelnu u društvu na koja crkvena organizacija treba adekvatno organizacijski reagirati. Ovaj put je sastanak upriličen upravo u našem Centru, s ciljem upoznavanja islamske zajednice i izazove same organizacije i zajedničke podrške.

Sastanak je počeo multireligijskom molitvom, učenjem Kur’ana časnog i čitanjem biblijskih poslanica. Nakon što su se naši gosti upoznali sa džamijom i džamijskim prostorom, uslijedio je zajednički sastanak. Imam IKB-a je u svome izlaganju naveo zajedničko teološko određenje i civilizacijske tekovine sazdane u deset zapovijedi, odnosno poruka i uputa koje od iskona čovjeka upućuju ka Bogu i dobru, regulirajući njegov ovosvjetski život. Vjera Ibrahima i naslijeđe njegova nauka, je nit koja povezuje monoteističke vjere i podsjeća na praiskon i obavezu prema Bogu u ophođenju sa blagodatima datim čovjeku i odgovornosti prema istim, ka vječnom spasu i povratku Stvoritelju. Tolerancija je najniži stepen ljudske interakcije. Međusobno težimo ka višim stupnjevima priznanja, uvažavanja, razumijevanja i pomaganja. Na taj način bi se ostvarila zamisao o svetom miru među religijama ka općem blagostanju među ljudima, želje koje u današnjoj realnosti postaju tek puka bogougodna htijenja.

Nakon izlaganja imama uslijedila je interesantna diskusija, kako o osnovama islama tako i savremenim izazovima interreligijskog života. Vjerske zajednice u Berlinu su opredjeljene ka međusobnom uvažavanju i pomaganju, prije svega boljem organizacijskom postavljanju islamskih zajednica i institucionaliziranog odnosa prema njima, kako bi kao takvi, mogli imati veću ulogu u društvu i zajednici. Evangelistička crkva u Berlinu aktivno podržava te ciljeve. Nakon dvosatnog druženja i interesantne diskusije, upriličen je bosanski ručak za sve prisutne. Uz planiranu daljnju saradnju i međusobnu komunikaciju, sastanak je bio veoma plodonosan i za obe strane od strateškog značaja u okvirima vjerskog organizranja nama zajedničkog berlinskog životnog prostora.

Image

Image

Image