Ponovna posjeta Otto-menadžera

Ponovna posjeta Otto-menadžera

u saradnji sa aktuelnim projektom JUMA (mladi aktivni muslimani) pod pokroviteljstvom senatora za unutrašnje poslove Berlina, mladi aktivisti okupljeni oko ovog projekta, koji između ostalog aktivno imaju i i saradnju sa medijskim, poduzetničkim, političkim te mnogim drugim nosiocima važnih društvenih odgovornosti, ovaj put su sa menadžerima firme Otto posjetili naš centar. Boraveći na akšam namazu, naši gosti, mnogi po prvi put u džamijskim prostorijama, upoznali su se sa radom naše zajednice te životom muslimana u Berlinu. JUMA Projekat ima za cilj afirmaciju mladih ljudi muslimana  te trasiranje puteva aktivne participacije u širim društvenim okvirima.

Image