Ovogodišnje hadžije IKB-a otputovale u Mekku

Ovogodišnje hadžije IKB-a otputovale u Mekku

U utorak, 15. septembra 2015. godine, otputovale su ovogodišnje hadžije Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu u Mekku, kako bi obavile petu islamsku dužnost – hadždž. U velikoj radosti ovom ibadetu a u suzama u očima, velik broj naših džematlija, poznanika i članova obitelji, ispratilo je svih dvadeset i dvoje hadžija i hadž-hanuma, koji su ove godine naši “ambasadori” na Arefatu.

Podsjećanja radi, u protekloj sedmici smo ispratili još jednu manju grupu naših hadžija, koji će prvi dio svog boravka na svetim mjestima provesti u Medini, tako da ukupan broj hadžija IKB-a ove godine iznosi dvadeset i šest.

Molimo Allaha, dž.š., da našim kao i svim ovogodišnjim hadžijama ukabuli hadždž i učini povratak svojim staništima hajirli i mubarek.

Image

Image