Omladinski iftar IKB-a sa hafizom dr. Sumejom Ljevaković-Subašić

U subotu, 23. marta 2024. godine, u IKB-u je održan omladinski iftar koji je okupio oko stotinu pedeset omladinaca iz Berlina i uže regije. Za organizaciju ovog iftara se pobrinuo velik broj omladinaca okupljenih oko Omladinskog kruga IKB-a, a pokrovitelj je bio svakako Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu. Mladima su se obratili hafiza dr. Sumeja Ljevaković-Subašić, uposlenica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i predsjednik IKB-a M.T., koji je poselamio prisutnu omladinu te uputivši im riječi dobrodošlice podijelio nekoliko misli od koristi za svakodnevni život.

Nakon oficijelnog otvaranja programa učenjem odlomka iz časnog Kur’ana koji je proučio Muhammed M., naš teravih-imam, dr. Sumeja je u svom obraćanju podsjetila kako su na Zapadu stoljećima unazad pa sve do danas ukorijenjene brojne predrasude o islamu i muslimanima. Ove predrasude, nažalost, dodatno su usložnjene aktivnostima određenih grupa ili osoba koje ne razumiju islam i suštinu naše vjere, a koje doprinose stvaranju krive slike islama kod drugih.

U tom smjeru, ona je kazala kako naši mladi koji žive i djeluju u evropskim državama, i na Zapadu općenito, imaju priliku, privilegiju i odgovornost da razbijaju ove predrasude i da svojim djelovanjem kreiraju pravu sliku islama. Ona je pozvala mlade da u svojim planovima, bez obzira koji životni put odabrali i bez obzira čemu težili, uvijek ostave mjesta za islam i ummet. Da u svom radu uvijek teže ka mijenjanju predrasuda i kreiranju prave slike o islamu primjenjujući jednostavne principe kojima se može postići najviše. Ti principi su sljedeći:

  1. Bez obzira koji posao obavljali u životu, budite samopouzdani vjernici, koji se ne stide svoje vjere i ne stide se reći da su muslimani.

Predavačica je navela da je važno da mladi budu dobri vjernici i da izvršavaju svoje vjerske obaveze ali da je za budućnost islama i uklanjanje predrasuda o islamu i muslimanima važnije da među muslimanima ima samopouzdanih vjernika koji se ne stide reći da su muslimani, a koji pritom časno i kvalitetno obavljaju svoj svakodnevni posao.

Takve osobe najviše doprinose slici islama u današnjem vremenu. Štaviše, takav primjer imamo i u početku islama kada su Vjerovjesnika, a.s., optuživali da islam prihvataju samo robovi i slabići. Islam je bio slab i muslimani su bili potlačeni. U tom stanju, Allahov Poslanik, a.s., moli dragog Boga da islam ojača samopouzdanim vjernicima koji će doprinijeti jačanju islama. U predaji stoji da je Poslanik, a.s., učio dovu: „Allahu moj, pomozi islam onim koji je Tebi draži od dvojice: Omer ibn El-Hattabom ili Ebu Džehlom (Amr) ibn Hišamom!“

Od njih dvojice Omer ibn El-Hattab je primio islam, a Abdullah ibn Mes’ud kaže kako muslimani prije Omerovog prihvatanja islama nisu smjeli javno klanjati pored Kabe, dok Ikrime kaže da se islam ispoljavao tajno sve dok Omer nije postao musliman.

To dokazuje da je za islam, njegovu snagu, uklanjanje predrasuda i jačanje vjere kod muslimana važno da imamo samopouzdane vjernike. Ibadetiti, klanjati svu noć, postiti nafile jeste dobro ali koristi samo pojedincu, dok raditi svoj posao časno, a uz to biti vjernik i ponosno se tako deklarirati koristi i pojedincu i drugim muslimanima i islamu općenito.

  1. Bez obzira koji posao obavljali uvijek nastojte da, u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva, budete od koristi ljudima i čovječanstvu te da svoje znanje i obrazovanje koristite čineći dobra djela.

U ranijim vremenima znati i imati obrazovanje ili imati školu podrazumijevalo je da neko ima pojam o sebi, o svijetu koji ga okružuje, da učini dobro svijetu oko sebe i da doprinosi svojim znanjem i svojim obrazovanjem da se svijet učini boljim mjestom, kazala je dr. Sumeja. Današnje generacije, s druge strane, odrastaju sa drugačijim vrijednostima: šta nosiš ili koga nosiš, koji ti je mobitel, šta jedeš, gdje živiš? Uspjeh nečiji među mladima danas mjeri se novcem. Uspješan si ako dobro zarađuješ, a ne ako koristiš svoje znanje za dobrobit svih ljudi.

On je kazala da islam nije samo vjerovanje već vjerovanje i djelovanje, te je pozvala mlade da, ćak i ako svoju profesiju biraju shodno zaradi, da uvijek imaju na umu da svoje znanje pored sticanja imetka koriste i za pomaganje drugima.

  1. Bez obzira koji posao radili, neka se u vašem radu vide tragovi naše vjere.

Dr. Sumeja je podsjetila da je naša vjera ustvari vjera ahlaka, lijepog ponašanja. Vjera nije samo da klanjamo, postimo i učimo Kur’an. Vjera je da se u tvom ponašanju prema dugome, u tvom govoru, u tvom poslu vide tragovi tvoje vjere, jer nepoznavanje suštine vjere je ono što rezultira ružnim ponašanjem, kazala je ona.

U tom kontekstu, spomenula je da je Poslanik, a.s., na pitanje šta je to što će najviše uvesti ljude u džennet kazao: „Lijepo ponašanje“, te da je naš Resulullah, a.s., za sebe govorio: „Poslan sam da upotpunim moral kod ljudi.“

U zaključku je kazala da su lijepo ponašanje, dobra djela i samopouzdanje najefektivniji načini kojima se mijenjaju predrasude i slika o islamu. Ovu priliku da lijepim ponašanjem utičete na sliku islama imate samo vi koji radite i djelujete u državama na Zapadu, i zato iskoristite tu priliku, budite od onih članova ummeta kojima će se Poslanik na Sudnjem danu ponositi, jer ste ispravno nosili bajrak naše vjere, zaključila je Sumeja.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu se srdačno zahvaljuje hafizi Sumeji na ovako iscrpnom i impresivnom obraćanju omladini u Berlinu, kao i organizatorima ovog susreta koji je uljepšao ovu ramazansku večer u prostoru IKB-a.