Oficijelni susret sa ovogodišnjim hadžijama u IKB-u

Oficijelni susret sa ovogodišnjim hadžijama u IKB-u

U nedjelju, 18. oktobra 2015. godine, džemat IKB-a se oficijelno sastao sa ovogodišnjim hadžijama koje su iznijele svoje utiske sa hadždža. Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je 2015. godine imao dvadeset i devet hadžija koji su ove godine obavili hadždž. Neki od njih obavljaju hadždž i po drugi put, ali ono što je svima zajedničko je to da preporučuju svim koji još nisu obavili hadždž a već ispunjavaju uvjete za njegovo obavljanje da to urade što je moguće prije.

Molimo Allaha, dž.š., da našim kao i svim ovogodišnjim hadžijama ukabuli hadždž, a njih učini primjerom vjernika na kojima se oslikala ljepota susreta sa prvom Allahovom kućom na Zemlji.