Obraćanje ambasadora BiH u Njemačkoj, gosp. Edina Dilberovića na temu euroatlanske integracije i popis stanovništva

Obraćanje ambasadora BiH u Njemačkoj, gosp. Edina Dilberovića na temu euroatlanske integracije i popis stanovništva

U nedjelju, 21. aprila, gost IKB-a bio je ambasador BiH u Njemačkoj, gosp. Edin Dilberović, koji je održao tribinu na temu euroatlanske integracije BiH. Gosp. Dilberović govorio je o putu BiH prema Europskoj uniji obrazlažući kako napretke tako i padove u ovom procesu te napomenuo da treba biti optimist, jer da na tom putu ipak ima puno napretka. Dio obraćanja je bio i govor o popisu stanovništva koji se treba održati ove godine. Na kraju tribine su prisutni uputili niz pitanja o radu Konzulata kao i o drugim za njih važnim stvarima iz oblasti politike i administracije.
Gosp. Dilberović rođen je 1969. godine u Dubrovniku. Diplomirani je ekonomista i magistar političkih nauka i političke ekonomije. Od 1996. godine radi u Minitarstvu vanjskih poslova BiH, a od 19. juna 2012. zvanično je ambasador BiH u Njemačkoj.

ImageImage