Novogodišnji program IKB-a u povodu nastupanja 1436. h.g.

Novogodišnji program IKB-a u povodu nastupanja 1436. h.g.

U nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u mesdžidu IKB-a upriličen je prigodan vjerski program u povodu nastupanja Nove hidžretske 1436. godine, koga su izvele polaznice Mekteba IKB-a zajedno sa svojim muallimima. Tim programom izvođači su nas proveli kroz povijesne svijetle tokove Islama kroz koje su prošli prvi muslimani zahvaljujući Allahovoj mudrosti da Svome poslaniku ukaže na odvažan korak napuštanja mekkanskog mnogobožačkog i iseljenja u medinsko muslimansko društvo. Ovaj program je bio prilika da se prisjetimo bereketa Muhammeda, a.s., koji je plijenio čak i nemuslimanska srca na putu hidžre iz Mekke ka Medini, kada se sa Ebu Bekrom zaustavio kod šatora porodice Huza’a pomuzavši njihovu ovcu čije vime je presušilo zbog suše što je izazvalo veliko čuđenje kod domaćina. Bio je to jedan od dokaza njegovog poslanstva što će biti uzrokom prihvatanja Islama od strane prisutnih.

U petak, 24. oktobra 2014. u akšamsko vrijeme, nastupila je 1436. hidžretska godina. Hidžra Muhammeda, a.s., iz Mekke u Medinu, kao početak računanja islamskog kalendara, dogodila se u aprilu 622. godine po rođenju Isa, a.s.

Image