Mubarek Nova 1433. hidžretska godina

Mubarek Nova 1433. hidžretska godina

26.11.2011. nastupa Nova hidžretska 1433. godina

Čovjek je stalno između toga: iskušenja koje dolazi, blagodati koja prolazi i smrti koja sve odnosi.

Savršen čovjek je onaj, u koga se nađe četvero: vjera koja ga upućuje , razum za kojim se povodi, plemenito porijeklo koje ga čuva i stid koji mu dostojanstvo štiti.

Zato:

  • izvršavaj ono što je Allah, dž.š., učinio farzom, bit ćeš najpokorniji,
  • kloni se onoga što je Allah učinio haramom, bit ćeš najpobožniji,
  • budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji.                                                                     

A zapamti:

“Veliki umovi raspravljaju o zamislima. Prosječni umovi raspravljaju o događajima. Mali umovi raspravljaju o ljudima.Ako danas ništa ne promijeniš za godinu dana biti ćeš tačno tamo gdje si i sada.”
 
Mubarek Nova  1433. hidžretska godina!