Kurban-bajramska poruka IKB-a 2022.

Kurban-bajramska poruka IKB-a 2022.

Drage džematlije IKB-a u Berlinu, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: „I oglasi ljudima hadž, dolazit će ti pješice, i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta dalekih.” Sura Hadždž, 27.

Ovih dana, hadžije iz cijeloga svijeta putuju ili su već doputovali u Resulullahovu, a.s., domovinu da obave petu islamsku dužnost, da dožive najveće životne radosti i da prođu onim putevima kojima su išli Ibrahim, a.s., Ismail a.s. i Muhammed, s.a.v.s. Svaki dan, obavljajući namaze, svojim mislima i emocijama vezani smo za Kabu, Bejtullah, Bejtul-atik.

Allahovo poslanik, a.s., o hadžu kaže: „Ko obavi hadž potpuno ispravno, ne pogriješivši, postaje čist od grijeha, kao što je bio čist onoga dana kada ga je majka rodila.“
A za hadžije Allahov poslanik kaže: “Hadžije i oni koji odu da obave umru Allahova su delegacija, kada Ga nešto zamole, On im želji udovolji, a kada od Njega zatraže oprost grijeha, On im oprosti.”

Ako razmislimo o dužnostima i ibadetima vezanim za hadž, onda ćemo spoznati da ovi propisi nemaju značaj i značenje samo za hadžije, nego sadrže pouke i poruke za sve ljude i za cjelokupan ljudski život.

Ovo su dani kada hadžije, ali sa njima i ostali imućni muslimani žrtvuju svoje kurbane kako bi se približili Allahu, dž.š.
O tome Allah, dž.š., kaže: ”Do Allaha neće doprijeti meso od kurbana niti krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena djela vaša. Tako vam je Allah potčinio kurbane da biste mu tekbire donosili, zato što vam je uputu podario. A ti obraduj one koji dobra djela čine.” Sura Hadždž, 37.

Klanje kurbana ima svoju veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju Poslanikove, a.s., riječi: “Čovjek na Kurban-bajram, ne može ništa draže Allahu uraditi, nego što je pustiti krv (kurbana). Ona (tj. zaklana životinja) će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne prije do Allaha, dž.š., nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu!”
Upitan: “Šta su ovi kurbani?”, Allahov Poslanik, a.s., je odgovorio: “Sunnet vašeg oca Ibrahima.”
Upitan: “A šta mi od njih imamo?”, odgovorio je: “Za svaku dlaku po jedan sevab.”
Upitan: “A šta je sa runom?”, Allahov Poslanik, a.s., je odgovorio: “Za svaku dlaku runa po jedan sevab.”

U ovim danima hadža i danima žrtve naših kurbana, vjernici ispunjavaju svoje vjerske propise koje im je propisao Allah, dž.š., i na taj način pokazuje snagu svog imana i odlučnost slijeđenja sunneta njihovog poslanika, Muhammeda, a.s., u njihovim životima.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK

Tebi, Tvojoj časnoj porodici, Tvojoj rodbini i svima onima koje Ti voliš. Neka Vam je hairli i mubarek KURBAN-BAJRAMSKI DANI i radujte se Allahovoj nagradi za Vaše kurbane, ibadete i svako dobro djelo.

Predsjedništvo IKB-a Berlin,
Berlin, juli 2022.