Kur'anski ajet, hadis i mudrost o ramazanu

Kur'anski ajet, hadis i mudrost o ramazanu

Kur’an o postu u ramazanu
”O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur’an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla.
Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam Se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.” El-Bekare, 183-186.

Hadis o postu u ramazanu
U jednom govoru uoči mjeseca ramazana Poslanik, Muhammed, mir neka je s njim i njegovima, a niko od ljudi to nije mogao znati bolje od njega, kaže: ”O, ljudi, ka vama se okrenuo Božiji mjesec praćen Njegovim bereketom, rahmetom i magfiretom! To je mjesec koji je kod Boga najbolji među svim mjesecima, a post u njemu bolji je od svakog drugog posta, njegove noći najbolje su među noćima, a njegovi trenuci najbolji su trenuci. To je mjesec u kome ste pozvani da budete Božiji gosti i u kome vam Bog ukazuje čast od Sebe. U ovom mjesecu svaki vaš dah je veličanje Boga, vaš san je ibadet, vaša djela su prihvaćena i vašim dovama je udovoljeno. Stoga iskreno i čistih srca tražite od Boga da vam pomogne da ispostite ovaj mjesec i učite u njemu Kur’an, jer nesretan i jadan li je onaj ko u ovom mjesecu bude uskraćen za Božiju milost i Njegov oprost. Dok ste gladni i žedni, sjetite se gladi i žeđi Dana sudnjega, pa pomozite siromašne i potrebite, poštujte svoje starije, budite milosrdni prema mlađima i obilazite svoje bližnje. Pazite na svoj jezik, zatvorite oči za ono što vam nije dozvoljeno gledati, začepite uši za ono što ne trebate slušati, budite milosrdni prema siročadi, kajte se za svoje grijehe, ištite od Boga na namazu, jer namaz je vrijeme kad je Bog najmilosrdniji prema Svojim robovima. O, ljudi, vaša su prsa začepljena vašim djelima, pa ih čineći istigfar i kajući se otvorite. Vaša su leđa povijena pod teretom grijeha, pa olakšajte sebi taj teret čineći duge sedžde. I znajte da se Bog zakleo Veličinom Njegovom da neće na muke staviti onoga ko klanja i čini sedždu te da takve na Danu sudnjem neće poslati u Vatru. O, ljudi, ko god u ovom mjesecu da iftar vjerniku postaču, Bog će mu oprostiti grijehe i nagradit će ga kao da je roba oslobodio.” Neko od prisutnih reče: ”O, Poslaniče Božiji, nismo svi u mogućnosti dati nekome iftar.” Vjerovjesnik, a.s., na to kaza: ”Dajte postaču makar hurmu ili čašu vode, pa se tako spasite kazne Božije.” ”O, ljudi, ko u ovome mjesecu popravi svoju ćud i djela, prijeći će sigurno preko Sirata na kome će se mnogima noge pokliznuti. Onome ko olakša onima koji su mu podređeni, Bog će olakšati njegov teret na Danu sudnjem. Ko druge zaštiti od vlastitog zla, Bog će ga na Danu sudnjem zaštititi od Svoje srdžbe. Ko ukaže milost siročetu, uživat će na Danu sudnjem Božiju milost. Onome ko u ovom mjesecu obnovi svoje veze s rodbinom, Bog će na Danu sudnjem udijeliti Svoj oprost. Ko u ovom mjesecu bude klanjao mustehab namaze, Bog će ga na Danu sudnjem izbaviti od kazne Njegove. Onaj ko u ovom mjesecu bude obavljao ono što je propisano bit će nagrađen sedamdesetorostruko kao onaj ko te obaveze vrši u ostalim mjesecima. Onome ko tokom ovog mjeseca bude donosio salavat na mene, Bog će na Danu sudnjem otežati terezije s njegovim dobrim djelima. Onaj ko u ovome mjesecu prouči ajet iz Kur’ana bit će nagrađen kao onaj ko u nekom drugom mjesecu prouči čitav Kur’an. O, ljudi, u ovom su mjesecu otvorene dženetske kapije, pa tražite od Boga da ih ne zatvori pred vama. U ovom su mjesecu džehenemske kapije zatvorene, pa tražite od Boga da ih pred vama ne otvori. U ovom su mjesecu šejtani besposleni, pa molite Boga da se ne pozabave vama.”

Mudrost posta u ramazanu
Riječima ”…da bi ste se Allaha pobojali” Allah, dž.š., pojašnjava da je povod propisivanja posta i njegova najveća korist i mudrost sticanje bogobojaznosti. Šta je to bogobojaznost? Ovo pitanje je postavio Omer, r.a., Ubejju ibn Ka’bu, a on mu je rekao: ”O vladaru pravovjerniih, da li si ikada išao trnovitim putem?” ”Da”, reče Omer. ”Kako si se ponašao?”, ponovo će Ubejj. ”Zagrnuo sam odjeću i pokušao da maksimalno izbjegnem trnje”, odgovori Omer. ”Takav je slučaj i sa bogobojaznošću. (tj. bogobojazan čovjek se čuva grijeha i ružnih postupaka, kao što se čuva trnja onaj ko ide trnovitim putem) ”.
Bogobojaznost, koju nam daruje Ramazan, je svijest o Allahovom nadzoru, neprekidni strah, skrušenost i opreznost. Bogobojaznost je čuvanje od trnja kojim je posut put ka Allahu i onome svijetu: trnja strasti i prohtjeva, straha i usplahirenosti, smutnji i upropaštavajućih djela i lažne nade. Prenosi se da je veliki halifa i vladar muslimana, Harun er-Rešid, prošao pored nekog jevreja, sa svojom svitom, i u prelijepoj karavani. ”Boj se Allaha, vladaru pravovjernih”, iznenada će jevrej. Ne oklijevajući ni jednog trenutka, Harun siđe i učini sedždu na zemlji. Nakon toga naredi svojim podanicima da daju čovjeku ono što je tražio. ”Šta je ovo vladaru pravovjernih”, upitaše ga oni iznenađeni i zatečeni njegovim postupkom. ”Bojao sam se da ne budem od onih za koje Allah, dž.š., kaže: ”Kada im se kaže: ‘Bojte se Allaha, to im samo oholost povećava’…” Bekare, 206. Zapitajmo se da li ramazan, uistinu, donosi promjenu u našem životu i čini nas bogobojaznim! Da li smo shvatili ili želimo li shvatiti da je ramazanski post propisan kako bi nas približio Allahu, dž.š., i udaljio od šejtana i njegovih pristalica, a ne radi provođenja, sijeljenja do kasno u noć, kušanja različitih vrsta hrane, rasipanja imetka i drugih stvari u kojima, mnogi od nas, nažalost vide svrhu ramazana. Ramazan sa svojim postom dolazi da nas promijeni, pa dopustimo mu da nas promijeni kako bismo dočekali bajram svjesniji našeg Stvoritelja, Allaha, dž.š., bili bolji vjernici, bolji ljudi na korist sebi i drugima.