Jedno srce, a četiri ljubavi

Jedno srce, a četiri ljubavi

Jednog dana Muhammed a.s., upitao je Aliju,r.a.:- Alija! Voliš li Allaha?- Volim, Allahov Poslaniče!- Voliš li Allahovog Poslanika?- Volim, Allahov Poslaniče!- Voliš li kćerku Allahovog Poslanika, Fatimu?- Volim, Allahov Poslaniče!- Voliš li Hasana i Husejna?- Volim, Allahov Poslaniče!
– Alija! Srce je jedno, a četiri je ljubavi koje si iskazao. Kako si smjestio ovoliko ljubavi u jednom srcu? Alija, r.a., ne nađe odgovor na ovo pitanje. Pognute glave otišao je kući.
Fatima, r.a., primjeti linije tuge na licu svoga muža i upita ga:
– Alija! Vidim da si tužan. Imaš li kakvih briga? Ako je dunjalučka stvar, to ionako nije dostojno tebi; ako je zbog ahireta, kaži da i ja znam.
Alija,r.a., pogleda ženu, pa joj ispriča sve. U dubokim očima Fatime,r.a., ukaza se bljesak:
– Alija! reče. Da ti ja kažem odgovor na to pitanje, a ti idi Resulullahu i kaži: “Milosti svjetova! Kako god insan ima desnu, lijevu, prednju, zadnju, donju i gornju stranu, tako i srce ima svakojake strane.
Stoga ja Gospodara svjetova, Allaha, volim svojim razumom i imanom. Tebe, imanom i dušom volim. Cijenjenu Fatimu volim zbog lijepog života s njom.A Hasana i Husejna, očinskom ljubavlju i merhametom volim!”
”Ko bude imao troje osjetiće slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli čovjeka samo radi Allaha i da mrzi da se vrati u kufr nakon što ga je Allah iz njega izbavio kao što mrzi da bude bačen u vatru.” (Buharija, Muslim)
„Kada Allah dž.š. zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu: Ja sam zavolio tog i tog, pa ga zavoli i ti – te ga i melek Džibril zavoli, koji, nakon toga, doziva stanovnike nebesa, govoreći im: Allah je zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi – te ga stanovnici nebesa zavole – nakon čega taj čovjek biva opšte prihvaćen na zemlji!“ (Muslim)
VOLI UZVIŠENOG ALLAHA, VOLI POSLANIKA MUHAMMEDA , A.S., VOLI PORODICU, VOLI VJERNIKE, PA ČEŠ I TI BITI VOLJEN !