"> "> "> ">

"Islamic Finance, osnovni pojmovi i moguća primjena u Njemačkoj"

"Islamic Finance, osnovni pojmovi i moguća primjena u Njemačkoj"

26.04., u našem Centru je održana tribina pod nazivom “Islamic Finance, osnovni pojmovi i moguća primjena u Njemačkoj”. Referenti navedene tematike bili su: Michael Saleh Gassner, koordinator za certificiranje islamskih financijskih proizvoda pri Centralnom vijeću muslimana u Njemačkoj, član šerijatskog vijeća BBI-Banke u Sarajevu te ko-autor knjige “Islamic Finance, Islam-gerechte Finanzanlagen und Finanzierungen” erschienen im Bank Verlag, Köln. (islamske financije, financijski ulozi i financije u skladu islamskih normi.)

Mufti Baraktulla, docent na Ebrahim College, doktor islamskih nauka, promovirao na Darul Uloom Deoband u Indiji. Član islamsko-šerijatskog vijeća mnogih finacijskih institucija poput Arab Baking Corporation London, Lloyds TSB i Islamska banka Britanije.

Shaykh Haytham Tamin, direktor firme “Shariah Solutions Ltd”, savjetodavna firma za islamske financije. Predsjednik je “London School of Islamic Finance” i utemeljitelj “Utrujj Foundation”, obrazovna ustanova. Tamim je član šerijatskog vijeća Gatehouse banke u Londonu, Gulf Finance House (Velika Britanija) i Europe Arab Bank (Velika Britanija).

Finacije u skladu islamskih normi su već dugi niz godina u Velikoj Britaniji u stalnom usponu, u Njemačkoj nažalost tek u početnoj fazi. Kako su financije danas nezaobilazni segemenat društva, javlja se potreba usklađivanja istih s principima islamskog pravnog okvira. Aktuelnost postojećih finacijskih kriza te u posljednjih nekoliko godina sve veća konfuzija na tržištu finacijskog poslovanja, islamske financije se nameću kao prijeka potreba, kako bi se špekulativnost i ne sigurnost poslovanja finacijskim sistemom djelimično regulirala. Naši referenti su detaljno iznijeli principe poslovanja u skladu islamskih finacijskih normi te savjetuju svakom odgovornom muslimanu, da u pogledu finacija svakako treba voditi računa o pravnim islamskim normama poslovanja finacijskim proizvodima.

Image