Iskoristi vrijeme, bićeš pitan za njega!

Iskoristi vrijeme, bićeš pitan za njega!

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 “Dvjema blagodatima su mnogi ljudi obmanuti a to su zdravlje i slobodono vrijeme.” ( Buhari, Et-Tirmizi i Ibn Madždže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Čovjek se neće po maknuti sa svoga mjesta na Sudnjem danu, dok ne bude pitan za četvero: za mladost kako ju je proveo, za život u šta ga je potrošio, za imetak kako ga je stekao i kako ga je potrošio i za znanje koje je stekao, šta je s njim uradio.” (Tirmizi)

Rekao je El-Hasan El-Basri, rahimehullah:„Zatekao sam narod koji je više žudio za čuvanjem vremena nego što vi žudite za dinarima i dirhemima.“

Neki čovjek je na dženazi rekao Abdullahu ibn Mubareku: “Šejh, reci  nam nešto i posavjetuj nas”, a on mu je odgovorio: “Čovječe, veličaj Allaha, jer  ovaj kome danas klanjamo dženazu nema više mogućnosti za to.”

Amr ibn Ujejni je svaku noć odlazio na groblje i govorio: “O stanovnici kaburova, listovi djela su sklopljeni, nema više mogućnosti za dobra djela!” Zatim je sve do zore klanjao nafila-namaz, a onda bi se vratio kući. Jedanput je sanjao jednog umrlog muslimana koji mu je u snu govorio: “Znaj da kod vas živih ima najviše nemara, a kod nas mrtvih najviše kajanja.”