IKB: Prezentacija "Hadždž 2015."

IKB: Prezentacija "Hadždž 2015."

U subotu, 12. i 19. marta 2016. godine, u dva dijela, održana je prezentacija hadždža 2015. godine, koju je predstavio T.M., ovogodišnji hadžija i predstavnik našeg džemata na hadždžu. Prezentacija oslikava dnevnik koga je on vodio zajedno sa svojim članovima porodice u kome su bilježili sve ono sa čime su se susretali na ovom putovanju i tokom obreda, počev od priprema u Berlinu preko Medine pa do Mekke.

Ovaj način predstavljanja hadždža je po mnogočemu jedinstven. Predavač je ciljano prolazio kroz sva ta mjesta i vremena bilježeći svojim čulima i objektivom aparata sve značajno što se moglo zabilježiti, imajući na umu svoj džemat u Berlinu kojem će pokušati približiti sve ono što hadždž čini hadždžom. I zaista, u tome je i uspio. Pažnju gledalaca koje su činili svi uzrasti, uspio je u potpunosti pridobiti. Činjenica da je naš predavač čak dvaputa već posjetio i Mesdžidu-l-aksa u Jerusalemu odakle je počeo Miradž Poslanika, a.s., ova prezentacija predstavlja spoj posjeta tri najveće džamije na planeti, što u konačnici predstavlja puni efekat i koristan susret.

Molimo Allaha, dž.š., da svim hadžijama ukabuli protekli hadždž, jer kao obred koga imamo dužnost obaviti jednom u životu, hadždž bi trebao da bude znak rasta imana i ljubavi prema Allahu, dž.š.

Image