Humanitarno: akcija za prognane iz Sirije

Humanitarno: akcija za prognane iz Sirije

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je organizirao akciju prikupljanja garderobe i zimske odjeće ze prognanike iz Sirije, koji su spas za opstanak našli u Berlinu. Ova humanitarna akcija je trajala tri dana, završno sa nedjeljom, 13.9.2015., a prikupljenu robu smo proslijedili aktivistima, Sirijcima u Berlinu, koji se neiscrpno brinu o svojoj braći u muhadžirluku.

Za kratko vrijeme, uz Allahovi pomoć, pa angažman vrijednih Bošnjaka generalno, a naših džematlija posebno, prikupljen je jedan pun kombi robe. Zahvalnost pripada Allahu, pa onda svim ostalim koji su doprinijeli da se ova akcija uspješno provede, među njima i h. Hasim K.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je prije ove pokrenuo i humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava sa istom svrhom. Molimo Allaha, dž.š., da sve učesnike ove akcije obilno nagradi.

Image

Image

Image