Forum žena IKB-a: predavanje za žene

Forum žena IKB-a: predavanje za žene

U nedjelju, 30. oktobra 2016. godine, kao aktivnost koju priređuje Forum žena IKB-a, održano je prigodno predavanje za žene. Tema predavanja bila je biografija našeg Poslanika, a.s. Izbor ove teme imao je za cilj podsjećanje na skori dolazak 12. rebiul-evvela (12. decembar 2016. godine), dana kada se rodio Muhammed, a.s., za koga Allah, dž.š., kaže da je milost svim svjetovima. Okosnica predavanja bio je posljednji kur’anski ajet sure Tevba u kome Allah, dž.š., opisuje Poslanika, a.s., kao osjetljivu, milosrdnu, ustrajnu i skromnu osobu.

Poruka predavanja bila je: budi kao Muhammed, a.s., onoliko koliko možeš. Ako Allah u suri Jasin tvrdi da je Muhammed, a.s., na pravom putu, onda mi u svojim namazima učeći fatihu i moleći Allaha da nas uputi na pravi put, ustvari molimo Allaha da nas učini pravovjernim kao što je to učinio Muhammeda, a.s.

Image

Image

Image