Forum žena IKB-a: predavanje na temu "Odgoj djece u Islamu"

Forum žena IKB-a: predavanje na temu "Odgoj djece u Islamu"

U nedjelju, 15. decembra 2013. godine, nakon zajedničkog klanjanja ikindije-namaza, u mesdžidu IKB-a održano je predavanje za žene na temu “Odgoj djece sa stanovišta Islama”, koje predstavlja dio aktivnosti Foruma žena IKB-a za 2013. godinu. Predavač, Maida C. prof., diplomirani pedagog Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, kroz svoje predavanje i druženje sa sadašnjim i budućim majkama ukazala je na važne momente u odgoju djece. U mnogobrojnim djelima koja govore o procesu odgoja djece, kazala je Maida prof., zamenaruje se psihološka strana djeteta koja je vrlo bitna, dok se samo navode mnogobrojni argumenti iz glavnih izvora Islama. Kao drugu bitnu odrednicu u procesu islamskog odgajanja djece, važno je dijetetu već u ranom djetinstvu ukazivati na obaveze i odgovornosti, kao i navikavanje djeteta da se samo bori ali ne kroz stalno mu pomaganje već prepuštanje i njemu samom dio obaveze za koje smo sigurni da ono može samo uraditi.

Image