Forum žena IKB-a: Posjeta IZ-u Stuttgart

Forum žena IKB-a: Posjeta IZ-u Stuttgart

U periodu 21.-22. maj 2016. godine, u dvodnevnoj posjeti Islamskoj zajednici – džemat Stuttgart, bile su članice Foruma žena IKB-a na čelu sa koordinatoricom. Grupa članica Foruma, njih jedanaest, posjetila je ovaj džemat i u okviru već ranije pripremane organizacije ovog izleta, posjetila neke od znamenitosti grada Stuttgarta.

Posjeta je bila i edukativnog karaktera budući da su domaćini priredili halku Kur’ana uz tefsir sure Merjem i predavanje na temu ”Priprema za ramazan”. Ova posjeta je opravdala očekivanja, budući da su se članice Foruma kroz razmjenu iskustava vratile pune finih impresija.

Zahvaljujemo se domaćinima na veoma srdačnom, lijepom i poučnom gostoprimstvu uz molbu Allahu, dž.š., da ih obilno nagradi.

Image

Image

Image