Forum žena IKB-a: Nastup starijih polaznica kursa Kur'ana

Forum žena IKB-a: Nastup starijih polaznica kursa Kur'ana

U nedjelju, 10. februara 2019. godine u mesdžidu Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu su starije polaznice kursa sufare i Kur’ana izvele prigodan vjerski program i demonstrirale stečeno znanje o osnovama Islama. Ova grupa džematlijki se tokom godine redovno okuplja družeći se svake srijede uz Kur’an i kur’anske mudrosti iz čega proiziđe ovakav nastup i predstavljanje stečenog znanja. Ovim povodom je dodijeljena i diploma novoj svršenici sufare koja je ovu grupu brojčano povećala, što svima predstavlja veliku radost.

Molimo Allaha da svima nama podari stremljenje ka ugrupnjavanju i ujedinjenju a sačuva nas šejtanskih zamki u tendencijama raznih oblika razjedinjavanja i usitnjavanja.