Ekskurzija učenika BDŠ-a u Bosnu i Hercegovinu

Ekskurzija učenika BDŠ-a u Bosnu i Hercegovinu

U periodu od 04. do 12. aprila 2015. godine, učenici Bosanske dopunske škole u Berlinu bili su na ekskurziji u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva ekskurzija koju je organizovala Bosanska dopunska škola. U pratnji sa učenicima bili su koordinator BDŠ-a, Maida Cakić, prof., zatim Fatima Keškić koja obnaša funkciju koordinatora Savjeta vijeća roditelja BDŠ-a i Džemila Huremović, studentica Slavistike na Humboldt Univerzitetu u Berlinu koja trenutno radi praksu u Bosanskoj dopunskoj školi.

Učenici su za vrijeme ekskurzije obišli deset bosansko-hercegovačkih gradova/mjesta: Počitelj, Mostar, Blagaj, Konjic, Sarajevo, Travnik, Jajce, Bihać, Cazin i Bužim te obišli kulturno-historijske znamenitosti BiH za što su bili angažovani i turistički vodići. Neke od znamenitosti koje su učenici posjetili su: Stari most u Mostaru, Muzej Hercegovine u Mostaru, Karađoz-begova medresa u Mostaru, Muzej drvorezbarstva «Mulić» u Konjicu, Konjička ćuprija, Vijećnica, Muzej Alije Izetbegovića, Tunel spasa u Sarajevu, Gazi Husrev-begova džamija, kuća-muzej nobelovca Ive Andrića u Travniku, Sulejmanija džamija u Travniku, vodopad u Jajcu, muzej II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, Spomen soba 505. brdske viteške brigade u Bužimu te turbe rahmetli Izeta Nanića.

Učenici su tri dana boravili i u Cazinu u medresi «Džemaluddin Čaušević» gdje su imali priliku da se upoznaju sa načinom obrazovanja u BiH, internatskim načinom života i da sudjeluju na časovima nastave zajedno sa učenicima Medrese. Osim toga, učestvovali su na manifestaciji «Dani vakifa» koja se organizuje svakog 10. aprila što je ujedno i Dan škole ove bosanske odgojno-obrazovne ustanove.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image